Ngày 21/5, Trường THPT Cẩm Lý đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm kỳ qua, Trường THPT Cẩm Lý luôn giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, chất lượng giáo được giữ vững, cơ sở vật chất được tăng cường, tiếp tục duy ...