Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT Cẩm Lý

Xóm Lịch Sơn, X Cẩm Lý, H Lục Nam, T Bắc Giang
02046598999
thptcamly@bacgiang.edu.vn

Dấu * là phần không được để trống